Vi är en studenthyresvärd.

Därför har vi speciella krav för att du ska få söka och hyra bostad hos oss. Läs igenom hela den här sidan så har du koll på vad som gäller innan du ställer dig i kö.

Vilken är kötiden?

Enkelrum med gruppkök             
1,5 år 
Lägenhet utanför centrum 2 - 3 år   
Lägenhet i centrum 4 - 5 år
 

Du får registrera ansökan:

  • från det året du fyller 17 år och planerar att studera i Göteborg på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Du får teckna hyresavtal från att du fyllt 18 år.
  • om du studerar vid Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet (ej distansstudier)
  • om du är doktorand och bedriver studier som omfattar en aktivitetsgrad om minst 50% och följer en individuellt upprättad studieplan.

Medborgare från länder utanför Schengen ska skicka en passkopia och ett uppehållstillstånd i samband med ansökan.

När du flyttar in i din studentbostad ska du visa antagningsbesked eller annat bevis på högskolestudier tillsammans med giltig legitimation.

Du får flytta in tidigast i december om du skall börja studier i januari och i juni om studierna börjar under augusti/september.

Du får hyra en bostad hos oss så länge du studerar aktivt och tar minst 15 poäng per termin enligt högskolepoängsystemet.

Vi kontrollerar studieresultat för att se att våra hyresgäster uppfyller villkoren för fortsatt boende.

Hyresförhållandet är maximerat i tid till 6 år. Det betyder att du får bo hos SGS Studentbostäder i maximalt 6 år. Förlängning kan beviljas med maximalt 4 år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning skall räknas in i boendetiden, med undantag för dispenser från studiekravet som har beviljats för heltidsarbete vid studentkår.

Förtur för nyantagna vid terminsstart.

Nyantagna studenter bortom pendelavstånd får förtur till enkelrum/rum med kokskåp med inflyttning i januari - februari och juli - september. Undantagna är studentrum i områdena Gårda Fabriker, Rotary, Andra Långgatan, Medicinareberget och Dan Broströmhemmet. Bland de nyantagna studenterna gäller därefter kötid.

Förtursbostäderna visas under Mina sidor/Lediga objekt någon/några månader före terminstart.

För att vara berättigad till förtur måste du:

  • vara nyantagen till Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola, vilket innebär att du inte tidigare varit antagen i Göteborg.
  • vara mantalsskriven utanför Göteborgsregionen den 1 januari för sökande till höstterminen och den 1 juli för sökande till vårterminen.
  • i övrigt uppfylla villkoren för att söka bostad hos oss.

I Göteborgsregionen ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Enbart de som uppfyller villkoren som nyantagen och bor bortom pendelavstånd har rätt att söka dessa bostäder.

Om du inte blir antagen till studier.

Om du inte blir antagen till någon högskoleutbildning i Göteborg har du rätt att lämna din bostad med en veckas uppsägningstid i samband med terminsstarten. Skicka en skriftlig uppsägning (PDF) och en kopia på ditt antagningsbesked. Detta gäller endast ett nytecknat hyresavtal, inte om du redan bor hos oss.