Distributionsnät.

Distributionsnätet sammankopplar accessnät med hus och stamnät.

Distributionsnätet består av ett antal routrar med GNU/Linux som agerar gateway. Dessa routrar sitter utplacerade på bostadsområdena.

Upplänk.

Varje område är anslutet till stamnätet med en fiberuppkoppling på 10 Gbps.

Trafikmätning och Virus.

Gateway mäter även trafikmängd och trafikmönster. Trafikmönstret läses av med hjälp Snort och ett regelverk som identifierar kända virus.

Registrering.

Vid inflyttning finns möjligheten att registrera sin anslutning via sin lägenhet. När anslutningen är registrerad slås anslutningen på i gateway. Vid utflytt så stängs anslutningen av.


SGS 2020