Accessnät.

Med accessnät menas kablage och utrustning som finns mellan en ansluten lägenhet, korskopplingsrum och distributionsnät.

Internetanslutningen inom SGS Studentbostäder är av typen LAN, det vill säga det termineras med ett RJ45-uttag i varje lägenhet. Lägenheten är i sin tur kopplad till en switch. Switchen sitter i ett korskopplingsrum belägen i huset.

Fiberanslutning.

I de senaste husen som SGS Studentbostäder har byggt används FTTH, (Fiber To The Home) där TV, porttelefoni samt internet levereras via en enda fiberkabel. Fiberkabeln termineras i en switch i lägenheten. Till denna switch kan hyrsgästen koppla in sin egen utrustning, såsom router eller telefonidosa.

Isolerad trafik.

För att isolera en lägenhets datatrafik från andra lägenheters datatrafik används vlan (IEEE 802.1q). Varje anslutning tilldelas ett enskilt vlan.

SGS 2020