SGS Hållbarhet

Fyra snabba med Patrik Persson, fastighetsingenjör på SGS och involverad i det dagliga hållbarhetsarbetet.

Ni har ett eget vindkraftverk, hur kommer det sig?
Vi tror på ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt i allt vi tar oss an. Under 2013 valde vi därför att investera i ett eget vindkraftverk, i syfte att aktivt kunna bidra till att öka den förnyelsebara produktionen i Sverige och samtidigt kunna erbjuda våra hyresgäster el från vindkraft. Idag förser detta vindkraftverk SGS fastigheter med drygt hälften av vårt elbehov. Resterande kommer även det från vindkraftsproducerad el.

Hur arbetar ni för att minska SGS miljöpåverkan?
Vi arbetar dagligen med att minska vår miljöpåverkan och SGS Studentbostäder är sedan 2004 miljödiplomerat av Göteborgs Stad. Det innebär att vi bedriver ett aktivt miljöarbete i alla delar av vår verksamhet och uppfyller krav som går utöver gällande lagstiftning inom bland annat kemikalieanvändning, transporter och energisparande. Dessutom genomför vi löpande energibesparande investeringar och underhållsåtgärder på våra befintliga byggnader. När vi bygger nytt ser vi till att husen förbrukar mindre energi än vad de nationella byggreglerna kräver.

Vad för typ av insatser har ni gjort under det senaste året?
Fortsatt minska den genomsnittliga energianvändningen i fastighetsbeståndet till 124 kWh/kvm och år. Vi har beslutat om att Svanen är det system för miljöcertifiering av byggnader som passar oss bäst. Dessutom har vi bytt ut de flesta äldre fossildrivna bilarna mot nya elbilar.

Uppmuntrar ni studenterna att leva mer klimatsmart?
Vi hoppas att vårt dagliga och långsiktiga arbete kan inspirera både hyresgäster och vår omgivning till ett mer miljösmart förhållningssätt. På vår hemsida finner man en rad smarta miljötips.

SGS Miljötips

Publicerat på LinkedIn 2019-09-23

SGS 2020