Vår organisation.

Ledningsgrupp

VD Magnus Paulsson 031-333 63 55 Kontakta
Fastighetschef Magnus Bonander 031-333 63 73 Kontakta
Finanschef Göran Brihs 031-333 63 78 Kontakta
tf Ekonomichef Victor Alm 031-333 63 76 Kontakta
Förvaltningschef Neshat Alizadeh 031-333 63 22 Kontakta
IT-chef Susanne Wallsten 031-333 63 36 Kontakta
Kommunikationsansvarig Catharina Lind 031-333 63 65 Kontakta
Marknadsansvarig Karin Dalåker 031-333 63 64 Kontakta
Personalchef Karina Nilsson 031-333 63 67 Kontakta

Styrelse

Ordförande Carl Otto Lange (Göteborgs Stad (M)) Kontakta
vice ordförande Linus Olsson Collentine (GFS) Kontakta
Ledamot Håkan Robinson (Göteborgs Stad (V)) Kontakta
Ledamot Camilla Widman (Göteborgs Stad (s)) Kontakta
Ledamot Ted Berg (GFS) Kontakta
Ledamot Andreas Ruus (GFS) Kontakta
Ledamot Marie Smedbro (Göteborgs universitet) Kontakta
Suppleant Johan Berg (Göteborgs Stad (MP)) Kontakta
Suppleant Jesper Haglöf (Göteborgs Stad (L)) Kontakta
Suppleant Leon Larsson (GFS) Kontakta
Suppleant Klara Romare (GFS) Kontakta
Suppleant Gunilla Walther (Chalmers) Kontakta

Organisationsplan

SGS 2020