Hyresjustering 2020

SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har träffat överenskommelse om hyresjustering för 2020.

Överenskommelsen innebär att bostadshyrorna för 2020 höjs med 1,98% från och med den 1 januari.

Vi är väl medvetna om att hyrorna är en tung utgift i studenternas ekonomi, men på grund av ökade förbrukningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme, avfallshantering samt ökade kostnader för fastighetsskötsel så behöver vi justera hyrorna. Anledningen till att vi justerar hyrorna retroaktivt beror på att förhandlingarna drog ut på tiden. Vi startade dem i tid i november 2019 men de blev klara först i april 2020.

De bostäder som vi blockförhyr av annan fastighetsägare på Dr Lindhs Gata, Ekbacka, Brahegatan, Kustgatan, Gårda Fabriker, Kastanjebacken, Lisa Sass gata (Selma), Nya Varvet och Smörkärnegatan får motsvarande höjning av bostadshyrorna.

Avgifterna för IT, kabel-tv och parkeringsplatser är oförändrade.

Hyresnivåerna i de övriga 1000 bostäder som vi hyr in från andra fastighetsägare är ännu inte färdigförhandlade. Vår hyressättning följer det resultat som uppnåtts för varje enskild fastighet mellan ägaren och hyresgästföreningen.

Den retroaktiva hyran debiteras på maj månads hyresavi.

SGS 2020