Resepolicy.

SGS Studentbostäder skall eftersträva att ständigt minska miljöbelastningen från våra resor. Såväl tjänsteresor som resor till och från arbetet, skall beaktas.

Detta uppnås genom att vi:

  • uppfyller gällande författningar.
  • planerar arbetet så att onödiga resor undviks.
  • upprätthåller goda kunskaper om hur olika transportmedel och körstilar påverkar miljön.
  • inspirerar till ett kostnadseffektivt och säkert beteende i trafiken.
  • uppmuntrar och skapar möjligheter till val av färdmedel med låg miljöbelastning.
  • köper, hyr eller leasar fordon med miljöhänsyn.

SGS 2020