Miljöpolicy

SGS Studentbostäder skall aktivt arbeta för att vår verksamhet, med att bygga, förvalta och hyra ut studentbostäder, bedrivs med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle.

Detta uppnås genom att vi:

  • uppfyller och om möjligt överträffar ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter
  • tar del av ny teknik och nya kunskaper, samt ständigt förbättrar vårt miljöarbete
  • har en hög miljömedvetenhet hos personal och leverantörer
  • ger förutsättningar för våra hyresgäster att leva miljöanpassat
  • väljer produkter, material och leverantörer med miljöhänsyn
  • planerar arbetet så att onödiga resor undviks
  • uppmuntrar och skapar möjligheter till val av färdmedel med låg miljöbelastning
  • köper, hyr eller leasar fordon med miljöhänsyn

SGS 2020