Nu laddar vi!

Nu förses de första av SGS parkeringsplatser med laddmöjlighet för elbilar genom att vi tecknat avtal med Göteborg Energi.

Avtalet innebär att Göteborg Energi sätter upp laddstolpar på ett tiotal av parkeringsplatserna på Birger Jarl, Ostkupan och Rosendal. Göteborg Energi utför och bekostar samt ordnar med egen elmatning till stolparna där varje stolpe har två stycken 11kW-uttag. Göteborg Energi tar betalt för förbrukad ström av den laddande. SGS hyresgäster och deras besökare får på detta vis tillgång till elbilsladdning utan kostnad för SGS. Parkeringsavgiften SGS tar ut påverkas inte.

SGS 2020