Hållbarhet och miljö

Som ett av Sveriges ledande studentbostadsföretag har SGS ett stort ansvar för miljön.

Därför har vi arbetat hårt för att bli Miljödiplomerade av Göteborgs Stad, vilket vi lyckades med första gången 2004. Miljödiplomet är ett kvitto på att vi bedriver ett bra miljöarbete. Vi utvecklar vår verksamhet löpande och har varje år sedan 2004, lyckats uppfylla de allt strängare krav som Miljödiplomeringen ställer.

Just nu arbetar vi med följande miljömål:

 1. Energianvändningen i våra byggnader ska minska. För att upprätthålla ett bra inneklimat i bostäderna behövs både värme och el. Dessutom omsätts en hel del energi för att få varmvatten i kranarna. El används också till belysning och apparater av olika slag. Genom att använda värme och el mer effektivt så kan energianvändningen minskas utan att inneklimatet blir sämre.

 2. Restavfallet som uppkommer på våra fastigheter ska minska. Vi hoppas kunna påverka hur mycket av hushållssoporna som hamnar bland restavfallet genom att göra det enklare och trevligare för våra hyresgäster att källsortera sitt avfall.
   
 3. Transporterna med bilar ska belasta miljön mindre. Vi ska byta ut de sista av våra fossildrivna bilar mot elbilar för att minska våra utsläpp av fossil koldioxid.

 4. Arbetsredskapen för utemiljön ska minska utsläppen. Vi ska byta ut bensin- och dieseldrivna arbetsredskap mot eldrivna.

 5. Laddstationerna för elbilsladdning ska bli fler. Genom att möta våra kunders önskan att ladda sina elbilar, hoppas vi kunna medverka till ökad elbilsanvändning och minskad användning av fossildrivna bilar.

Hur vi ser på vårt miljöansvar framgår av vår Miljöpolicy. Vi sammanfattar resultatet av vårt miljöarbete årligen i en dokumenterad Miljöberättelse.

Vi har också ett ansvar för att våra hyresgäster ska kunna bo och leva miljöklokt hos oss. Därför har vi:

 • soprum med goda möjligheter att källsortera.
 • fastigheter belägna nära hållplatser för kollektivtrafik.
 • bra cykelparkeringar nära bostäderna.
 • el från vindkraft till alla våra fastigheter.
 • energieffektiva vitvaror i kök och tvättstugor.
 • snålspolande kranar och wc-stolar.

Vi har infört individuell mätning av el och varmvatten i våra nyaste hus. Det innebär att varje hyresgäst där kan minska sina egna kostnader direkt genom att inte slösa med el och varmvatten. Hos oss ska det löna sig att vara miljösmart! Vi hoppas därför kunna utöka antalet bostäder med individuell mätning i framtiden.

Våra Miljötips handlar om vad du själv kan göra för att minska din miljöpåverkan.

SGS 2020