Säkerhet.

I samband med att registrering av internetanslutningen sker förbinder man sig också att aktivt hantera nätanslutna system så att de inte kan missbrukas. Samtliga användare bör därför ha installerat ett anti-virusprogram och brandvägg. Detta för att förhindra spridning av virus samt för att skydda användarens dator.

Brandvägg.

Brandväggar kopplas mellan två eller flera nätverk (där ett ofta är internet) men kan även installeras som en programvara i den dator som ska skyddas. Brandväggen lyssnar på och inspekterar nätverkstrafik och bestämmer om den är behörig eller ej. För att avgöra vilken trafik som är behörig eller ej arbetar den efter vissa regler, bestämda av programvaran och det användaren väljer. Nedan finns exempel på gratis brandväggar för Microsoft Windows.

Skadlig programvara.

Datorvirus eller datavirus är datorprogram som sprider sig genom att kopiera sig till ett värdprogram (operativsystem eller annat program i operativsystemet) på sådant sätt att koden körs då programmet startar. Då ett infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas ytterligare och även utföra annat som viruset har konstruerats för att göra.

Trojan.

En trojansk häst (trojan) är ett datorprogram som utger sig för att vara till nytta eller nöje, men som orsakar skada när användaren installerar programmet. Det kan vara ett program skrivet för ändamålet eller en modifierad version av ett annat program. Vanliga funktioner för en trojan är utskick av skräppost (spam), Spionprogram där användarens lösenord och login avslöjas för exempelvis banktjänster. Fjärrstyrning av användarens dator.

Mask.

En mask (worm) är ett datorprogram som sprids i nätverk genom sårbarheter i datorsystem. En mask kan i sin tur bära på en trojan. Genom att frekvent uppgradera mjukvaran i datorn så förhindrar man masken från att infektera datorn och spridas ytterligare.

Spionprogram.

Spionprogram (Spyware) används för att spionera på en användares dator. Man sparar ofta lösenord och login för tjänster, exempelvis bank och mail -login.

För att skydda sig mot skadlig programvara så skall man installera ett antivirusprogram. Exempel på antivirusprogram som är gratis

Operativsystem.

Skadlig programvara sprider sig ofta via nätverk genom sårbarheter i de tjänster man kör på sin dator. Genom att frekvent uppdatera mjukvaran i datorn så förhindrar man skadlig programvara från att infektera datorn och spridas ytterligare. Proceduren för att uppdatera mjukvaran i datorn är olika för varje operativsystem, se nedan.

Windows

Välj Windows Update i Start-menyn.

Mac OS X

Välj Programuppdatering i Apple-menyn.

SGS 2020