IP-telefoni.

IP-telefoni innebär att man ringer via sin internetanslutning istället för via det gamla analoga nätet som man gör i den traditionella fasta telefonin. Överföringen av samtal sker därmed helt digitalt, baserat på olika protokoll.

När man köper en IP-telefonitjänst så erhåller man oftast en telefonidosa där man ansluter sin vanliga telefon. Telefonidosan kopplar man sedan mot internetuttaget i lägenheten.

Hur man kopplar in sin dosa är helt beroende på vilket funktion den har och vilken annan internetutrustning man har i sin lägenhet. Telefonidosan från leverantören kan exempelvis ha möjlighet till att fungera som bredbandsrouter.

Nedan finns ett exempel på hur man ansluter sin IP-telefoni med telefonidosa och befintlig router. Observera, man rekomenderar inte att använda sig av router/NAT med VOIP och de protokoll som presenteras nedan. Flera leverantörer använder sig också av STUN, vilket gör att man inte behöver nedanstående uppsättning.

Man ska vidarebefodra portar från router till VOIP-box beroende av vilket protokoll telefonitjänsten använder sig av.

  • IAX kräver UDP-port 4569
  • SIP kräver UDP/TCP 5060 samt RTP-portar
  • Om din leverantör använder SIP-protokollet så bör man fråga leverantören efter vilka RTP-portar de använder.

SGS 2020