Hur kommer jag igång?

Nedan följer instruktioner för hur man kommer igång med sin internetanslutning. Grundkraven är att man har ett nätverkskort i sin dator samt en rak nätverkskabel. För att kunna använda sig av bredband från SGS måste man först registrera sig.

  1. Koppla in nätverkskabeln mellan din dator/router och nätverksuttaget.
  2. Kontrollera att din dator är inställd på att erhålla IP-adress automatiskt, även kallat DHCP (de flesta datorer brukar komma förinställda med att erhålla IP automatiskt).
  3. Starta din webbläsare och gå till http://hemma.sgsstudentbostader.se
  4. Invänta registreringsformuläret.
  5. Slutför registreringsprocessen.

Hur ställer jag min dator att erhålla IP-adress automatiskt?

Din dator är med stor sannolikhet redan inställd på att erhålla IP automatiskt. Är datorn inte inställd för att erhålla IP automatiskt så kan man följa nedanstående manualer.

Linux (Gnome)
Mac OS X
Windows 7, 8 och 10

Om du har en bredbandsrouter.

OBS! Om du har en bredbandsrouter måste du konfigurera dess WAN/Internet port att erhålla IP-adress automatiskt. I de flesta fall når du bredbandsrouterns gränssnitt genom att besöka: http://192.168.1.1 eller http://192.168.0.1. Den rätta adressen hittar du i instruktionsboken.

Kan jag välja bort DHCP och sätta adressen statiskt?

Vi rekommenderar starkt att ha DHCP påslaget. Uttaget delar visserligen ut samma IP-adress till respektive lägenhet och det kommer att fungera även om du sätter adressen statiskt. Men när vi t.ex behöver omadressera näten i studentområden, kommer det inte att märkas om du har DHCP, medan det kommer sluta att fungera om du använder en statisk adress.

Om du dessutom inte använder DNS-servrar som förmedlas via DHCP kommer du inte kunna nå SGS Hemma.

SGS 2020