Flera uttag i lägenheten.

I våra lägenheter på Fridhemsgatan 58, Gibraltar, Guldhedstornet, Lilla Torp, Lindholmsallèn, Oxhagsgatan, Plejaden, Sjukan, Smedjan och Volrat Tham så har vi installerat flera nätverksuttag för att göra det enklare att koppla in t.ex dator och spelkonsol. I alla lägenheter är uttagen dragna till ett motsvarande uttag i en panel i skåpet som sitter innanför ytterdörren eller i klädkammaren.

Det är olika typ av skåp, var uttagen är placerade beror på lägenhet. På insidan av skåpsdörren finns kopplingschemat som gäller för din lägenhet.

Ansluta till internet.

Det vanligaste är att koppla vidare ett av uttagen till internetporten i skåpet och ansluta sin dator eller router till motsvarande uttagsnummer i lägenheten som i skåpet.

SGS 2020