Felsökning.

Fungerar inte internetanslutningen finns det möjlighet att själv åtgärda felet. Denna sida hjälper dig att hitta vad felet kan bero på.

Start.

På de flesta nätverkskort och den mesta nätverksutrustningen finns det en lysdiod som indikerar om en anslutning är etablerad. Det brukar även finnas ytterligare en lysdiod som indikerar om det skickas trafik på anslutningen. Lyser inte någon av lamporna tyder det på att det kan vara fel på nätverkskortet, nätverksutrustningen eller kabeln.

Om du har en etablerad anslutning kan det vara bra att följa en av guiderna i Komma igång igen.

Verktyg.

Ett par olika program behöver användas för att lokalisera felet. Starta en terminal/kommandotolk för att nå de olika textprogrammen.
Linux (Gnome): Program->Tillbehör->Terminal
MacOS X: Program->Vertygsprogram->Terminal
Windows: Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Ping.

För att se om nätverket fungerar används ofta ett program som kallas för Ping. Det finns på alla datorer och är ett utmärkt verktyg att felsöka med. Man använder kommandot ping i kommandotolken eller terminalen.

Ping localhost

Skriv följande och tryck på enter.

ping 127.0.0.1

Börja med att verifiera nåbarheten till en av våra servrar direkt på IP-adress. Detta för att utesluta ett problem med namnuppslagning (DNS):

ping 46.239.87.130

ping 46.239.87.194

Observera att dessa IP-adresser enbart är exempel och kan komma att ändras.

Om du får svaret "Request timed out" indikerar detta på att din anslutning inte fungerar. Får du svar ifrån en av våra namnservrar så borde internet fungera. Verifiera att du kan slå upp och nå en address utanför vårat studentnät, t.ex en address på SUNET.

ping ping.sunet.se

Fungerar detta så skall internetanslutningen fungera, om inte så kan det vara problem med brandväggen. Pröva att stänga av den tillfälligt.

Hjälper inte något av detta, så hör av dig till oss på SGS Datanätgrupp.

SGS 2020