Bredbandsrouter.

Vid registrering erhåller man endast en IP-adress. Detta innebär att man endast kan ha internetanslutning för en dator åt gången. En bredbandsrouter möjliggör internetanslutning för flera datorer samtidigt via NAT (Network Adress Translation).

Inställningar för router.

Bredbandsrouterns WAN (internet) -port skall vara inställd på att erhålla en IP-adress automatiskt (DHCP). Hur man ställer in detta är beroende på tillverkare och modell. Det bästa är att följa manualen som levereras med routern.

Om du har tappat bort manualen så brukar man kunna hitta den på tillverkarens hemsida.

En generell guide för konfiguration av bredbandsrouter finner du nedan.
Bredbandsrouter

SGS 2020